کور / بېلابيلي لیکني - پخوانۍ / انتخاب طنین صحه گذاشتن بر اشغال وطن ماست

انتخاب طنین صحه گذاشتن بر اشغال وطن ماست

نیویارک، 10 جون 2008 

ظاهر طنین نمایندۀ افغانستان نیست
امروز صبح مردان دهم جون 2008 وقت امریکای شرقی ــ مطابق به 14 وقت اروپای مرکزی ــ آژانس خبررسانی  پژواک را از نظر گذشتاندم، خبر آتی جلوه کرد :


« نجيب خلوتگر – Jun 5, 2008 ساعت 15 : 13  


داكتر ظاهر طنين، سفير و نماينده دايمى افغانستان در سازمان ملل متحد، شب پنجشنبه به حيث معاون مجمع عمومى اين سازمان، برگزيده شد.


سلطان احمد بهين سخنگوى وزارت خارجه ، به تاريخ ١٦ جوزا درمورد به آژانس خبرى پژواک گفت که طنين به اين سمت، از اول ماه سپتمبر سال جارى ميلادى الى اول سپتمبر ٢٠٠٩ ادامه خواهد داد.


وزارت امور خارجه کشور اين گزينش را نشانه يى از حضور فعال و قدرتمند افغانستان در جامعه جهانى خوانده است .


به اساس اعلاميه مطبوعاتى وزارت خارجه، اين مقررى بيانگر حمايت اعتماد جهان از سياست خارجى چند جانبه افغانستان است که بر منافع ملی ما استوار ميباشد.


اعلاميه ، انتخاب طنين را به سمت ياد شده ، نشاندهنده توانايى كارى و شايستگی موصوف به عنوان ديپلومات فعال عنوان نموده است .


ظاهر طنين سال گذشته به حيث نماينده دايمى افغانستان در سازمان ملل متحد تعيين گرديد. وى قبلاً به حيث مدير مسوول اخبار، مجله و مسوول بخش فارسى و پشتو راديو بى بى سى نيز کار نموده است افغانستان در سال ١٩٤٦ عضويت سازمان ملل متحد را كسب كرد و در سال ١٩٦٦ ، عبدالرحمن پژواك به حيث سفير و نماينده دائمى افغانستان در اين سازمان، تعيين گردید.»(ختم خبر)با اینکه امروز پنج روز ِ تخت از پخش این خبر میگذرد، اما چون مسأله از نگاه من خیلی گزنده است، خواستم نظر خود را ــ ولو با تعویق پنج روز ــ در زمینه خدمت خواننگان ارجمند تقدیم نمایم :


درست به یاد دارم که حدوداً پنج دهه پیشتر از امروز، در زمانی که “او تانت” سرمنشی ملل متحد بود، نمایندگان جهان در آن سازمان، استاد عبدالرحمان پژواک ــ سیاستمدار، عالم، نویسنده، شاعر  و ادیب سرشناس ملی افغانستان ــ ، سفیر افغانستان متعین این سازمان را برای یک سال بحیث “رئیس شورای امنیت ملل متحد” برگزیده بودند. در آن وقت افغانستان یک کشور مستقل و بیطرف بود و دولت افغانستان با وجود همه نارسائی ها و نابکاریهایش، در جهان و در عرصۀ  بین المللی روی و آبروئی داشت. در آن زمان غول بی لگام اتازونی و دنباله روان ناتوئی آن، در صحنۀ بین المللی رول یکه تازانه نداشتند. در آن زمان توازن قواء بین شرق و غرب حکمفرما بود و میدان سیاست جهانی به مانند امروز شغالی نبود که “زورگویان جهان هرچه دلشان میخواست” میتوانستند بکنند. اما امروز؛


اما امروز چهرۀ جهان بکلی عوض گردیده و اتازونی “ترکتازانه” به هر سو میتازد. حمله بر افغانستان و بعد اشغال آن، اشغال عراق و اینک تهدیدات ایران به بهانۀ ساختن بمب اتمی، همه نمایندگی از همین سیاست تبهکارانه و یک تازانۀ این ابرقدرت “گشنه پر زور” میکند. مملکت عزیز ما در اشغال قوای امریکائی و دگر “پادوان ناتوئی” آن قرار دارد. سیاست خارجی افغانستان توسط واشنگتن و چوکرۀ درجه اولش ، “انگلستان ، ” تعیین میگردد.


انتخاب “ظاهر طنین” به حیث سفیر افغانستان در ملل متحد، هم به اختیار “دولت پوشالی” حامد کرزی نبود. اینک که ظاهر طنین ــ این جنایتکار مشهور، عضو سرسپرده و وفادار باند بدنام “خلق ــ پرچم”، جاسوس گاجی بی و اینک جاسوس اتازونی و انگلستان ــ بحیث معاون  سرمنشی “ملل متحد” انتخاب گردیده، نیز فارغ از سیاست جهانخواری امریکا بوده نمیتواند. امروز همه میدانند که “سازمان ملل متحد” یک مؤسسۀ پوشالی و سرسپرده است که قیزه و جلوش فقط بدست امریکاست. “ملل متحد” حتی آب خود را هم بدون اجازۀ اتازونی خورده نمی تواند. اتازونی ــ این ابرقدرت لگام گسیخته که پیش چشمش را خون گرفته و از هیچ جنایتی در حق ملل مظلوم جهان دریغ نمی ورزد ــ است که تعیین میفرماید که، که چه شود و در کجا عز تقرر حاصل نماید!!!!! امروز  سرنوشت جهان بدست همین ابرقدرت رقم زده میشود و هرکه این واقعیت عینی را انکار کند، یا ناآگاه از جهان و سیاست جهان است ، یا نابیناست و یا که قصداً چشم خود را در برابر حقایق میپوشاند. در چنین شرایطی ؛


آری در شرایطی که افغانستان در اشغال امریکاست و سیاست جهانی را همو معین میکند، تعیین و انتصاب و گویا “انتخاب” ظاهر طنین در هر پستی که باشد، کوچکترین ارزشی ندارد. از طرف دیگر “ظاهر طنین” نمایندۀ دولت مستعمرۀ کرزی است و هرگز از افغانستان عزیز نمایندگی کرده نمیتواند.


“افغانستان اشغالی” دولت ندارد، و وقتی که چنین است هرکسی و در هر جائی که از طرف این گویا “دولت” ، منتسب گردد، به دو توت هم نمی ارزد.


کسانی که انتخاب یک جنایتکار و نمایندۀ یک دولت مستعمره را وجهِ مباهات میدانند و این خبر را به بارنامه و با افتخار در “صفحۀ عمدۀ خود” نشر میکنند، از سیاست اشغالگرانۀ اتازونی حمایت میکنند و هرگز “وجهۀ ملی” ندارند.


نه “ظاهر طنین” نمایندۀ “افغانستان” است و نه از “مردم افغانستان” نمایندگی می نماید. “ظاهر طنین” بنابر مصلحت دول اشغالگر بدین پست منصوب گردیده، و این فقط برای آنست تا نشان بدهند که گویا “افغانستان” دولتی دارد و سیاستی و در سیاست جهانی گویا ارزش و نقشی!!!!!!!!


کسانی که غیر ازین می اندیشند، به حالشان باید گریست و زار زار باید گریست!!!!!