" /> " /> " /> " /> اظهارات لطيف پدرام در مورد غازى امان الله خان  – لراوبر ویب پاڼه
کور / بېلابيلي لیکني - پخوانۍ / اظهارات لطيف پدرام در مورد غازى امان الله خان  Audio

اظهارات لطيف پدرام در مورد غازى امان الله خان  Audioد پدرام د ږغ دپاره دلته کليک وکړئ Audio


اين ربطى به پيشرفت وپسرفت ندارد. بسيار معذرت ميخواهيم که اين طور جدي صحبت ميکنم! براى اينکه، من چند شب که صحبت ميکنم متاسفانه… بنام کبير سراج و علي سراج از خانوادۀ نمى دانم پدرلعنت امان الله خان است، کيست- اونها – او- امان الله خان کل پشتونها را در شمال رفت و زمينهاى مارا برايش داد. حال يک گپ زده که زنها مثلا” تک همسرى باشد، آن گپهايش را هم پس گرفت. ازى براى ما بت ميسازند. من اين امان الله خان را ميشناسم. برين (برويد) شما تاريخ پولاک ريسنر را بخوانيد!


اولين طراح اشغال سرزمين هاى شمال به وسيله شوونيزم پشتون همين امان الله خان مستغرف غازى پدر لعنت بود. برين نگاه کنيد تاريخ را که قبل از عبدالرحمان خان برده اينها را جاببجا کرده، پيش- بعد از او برده جا بجا کرده و به اين آدم ميگويند از طراحان اصلى است. پول داده براى پشتونها که بروند سرزمين هاى شمال را اشغال بکنند. ازى به نام قهرمان ملى ياد ميکنند، کدام قهرمان ملى؟ اين دووس از قندهار به يک تک گرفت و گريخت به ايتاليا.


نمایندگان نهضت آزادی ایران و کنگره ملی افغانستان، دفترمرکزی کنگره ملی درکابل