کور / شعر (پاڼه 60)

شعر

C – شعرونه

عندلیب

عندلیب

تفصیل

دماشومتوب وختونه

تاج محمد تمکین

تفصیل

د چـــــوپــا ن ږغ

محمد اسحق امانزی

تفصیل

سرود لاله

پوهندوی شیما غفور

تفصیل

غزل

فريد احمد تسکين / پکتيا

تفصیل

ګام پــــه ګام

ملتيار جنوبي پښتونخوا

تفصیل