کور / سپورټي / په خيبر پښتونخوا کي د احمدشاه ابدالي تورنمينټ پايلي

په خيبر پښتونخوا کي د احمدشاه ابدالي تورنمينټ پايلي

Ahmadshah Abdali 3-day Cricket Trophy

Final Match Report Mis Ainak Won by 3 wickets

MisAinak Vs Band-e-Ameer

1st Inning:

Band-e-Ameer batting: 182/9 Overs 28.5

Top Batsman:

Hamid 51

Ahmadshah 28

Mis Ainak Bowling:

Nawaz 4

Ezatullah Dowlatzai 3

Mis Ainak Batting: 268/10 Overs 50.5

Top Bastman:

M. Nabi 90

Ezatullah Dowlatzai 56

2nd Innings:

Band-e-Ameer batting: 299/10 all out Overs 48.5 Target: 207

Hamid 80

Nawab 69

Mis Ainak Bowling:

M. Nabi 4 wkts

Rokhan 4 wkts

Mis Ainak Batting: 207/7 Overs: 47

Noor Ali 93*

Nawroz Mangal 53

Band-e-Ameer Bowling:

Hamza Hotak 4 wkts

Man of the Match: Mohammad Nabi: 115 and 5 wkts

Best Performances of the Tournament:

Best Batsman: Mohammad Shezad Mohammadi:474 runs

Best Bowler: Ezatullah Dowlatzai : 27 wkts

Best Wicket keeper: Sher Khan : 10 catches + 1 stump

Man of the Tournament: Mohammad Nabi Essakhel : 29 wkts + 274 runs

Best Feilder Noor Ali Zadran: 9 catches