کور / 16

16

کندهار : د وسلو د نيولو خبر ورکړل سو

اسدالله زړه سواند - کندهار

تفصیل