کور / سياسي (پاڼه 6)

سياسي

B2 سياسي ليکني

شهید ډاکترنجیب الله ، دافغاني روڼ اندي اوملي تفکر څاروال او پاسوال واکمن

پروفیسر عبدالخالق رشید- کاناډا

تفصیل

د مړز ستراتیژي

عبدالرحیم نوښتیار

تفصیل