کور / شعر (پاڼه 30)

شعر

C – شعرونه

رنگونه

شفيقه پشتونزى

تفصیل

دا ته څوک یې؟

علم گل سحر

تفصیل

فلسفه

عبدالغفور لېوال

تفصیل

اختر

محمد حامد الوتاند

تفصیل

غزل

بريال ناياب

تفصیل

تهـداب

محمد اسحق امانزى-ناروي

تفصیل

آې دنګ چناره!

بريال ناياب

تفصیل