کور / شعر (پاڼه 52)

شعر

C – شعرونه

ګلبڼ مي

محمدسرور وکیلي

تفصیل

سترګي

امرالدین سرحد

تفصیل

د قلم مل يو څو شعرونه

حبیب الله قلم مل

تفصیل

لا ويده يي

حفيظ مليار

تفصیل

د سميرا کوچۍ شعرونه

سميرا کوچۍ

تفصیل

دميني يـادګار

سيداحسان الله الهام

تفصیل

دغوڼي ملا کیسه

محمد سرور وکيلي

تفصیل

پښتو لنډۍ

ټولوونکی:امرالدین سرحد

تفصیل