کور / شعر (پاڼه 53)

شعر

C – شعرونه

غميزه

محمد اسحاق امانزی

تفصیل

ریا مه کړه

محمدسرور وکیلي

تفصیل

زندان به پکې هم وي

حفيظ پيرزاده

تفصیل

دجالوت او طالوت کیسه

محمد سرور وکیلي

تفصیل

دغره پرسر میله

ولی محمد «نورزی »

تفصیل

لویه خدایه

احمد حيرت

تفصیل

غزل

جاوېد احمدزی

تفصیل

سعيد زابلي ته

فريد احمد تسکين / پکتيا

تفصیل