کور / شعر (پاڼه 90)

شعر

C – شعرونه

مرم له هر شهید سره

محمد امين بسمل

تفصیل

پښتونولي

نجیبه سارا بیاباني

تفصیل

پټه مینه

حیات الله ستومان

تفصیل

غزل

نورشاه نوراني

تفصیل