کور / طنز (پاڼه 43)

طنز

C — طنزونه

ټبر عليکم!

محمود نظري

تفصیل

انساني سرکس

محمود نظري

تفصیل

ددرواغو بازار…

محمود نظري

تفصیل

وير مې زده کړ!

محمود نظري

تفصیل

سپی څنګه جنرال شو ؟

عبدالنافع همت - کابل

تفصیل

زما ولاکه زده کيږي

محمود نظري

تفصیل