کور / رسنۍ (پاڼه 46)

رسنۍ

A — خبرتيا – مجله او نوري رسنۍ

د عبدالباري جهاني شپږمه شعري ټولگه چاپ سوه

خليل الله سروري

تفصیل