کور / #PTM (پاڼه 5)

#PTM

د لر او بر ولسونو سره ظلمونه

Pakistan Release Hanif Pashteen

  Today marks one year …

تفصیل