کور / مېرمن

مېرمن

C1 د ښځو په اړه

مشر منظور پښتين ته!

د آسیا د ملتژغورنې اتل …

تفصیل

ښځه اړه نه ده اړيستل کيږي

ليکوال: ح ،حقوېش د وهابيزم پلويان …

تفصیل