کور / شعر / غزل

غزل


سم له ماښامه سرګردانه ګرځم
ستاپه كوڅوكي چي جانانه ګرځم
زماپه حال ستوري سپوږمۍ ګوادي
له وس نه نه يم له پخوانه ګرځم
په دي اميدچي دي راخپل كړمه
قسم دي ګرځم تراذانه ګرځم
ته يي بي غمه اوكوه خوبونه
مين خوزه يم بي پرسانه ګرځم
سيلاب دي هيريم كه په ياددي يمه
زه خودي اوس هم له ارمانه ګرځم

22-4-2009  نيټه –
كابل چيلستون داني باغ

شمشادتلويزيون كابل