کور / شعر / لالهاند

لالهاند


دا خوره وره په ټول عالم باندي تياره ده

كه يوازي زما په سر باندي سپره ده
دغه سوي اسوېلي دي چي د زړونو پورته كېږي
چي نن ترې جوړه د خزان سېلۍ سپېره ده
په دې لاره چي تېريږي لږ دمه شي
زما له ځوانو هيلو دلته جوړه هديره ده
پورته له هر ځايه ټوله شپه مو مشالونه
خوار وطن مو ګرځېدلى يوه لمبه ده
څيري ګرېوان هره كوڅه كي لالهانده
د حكيم د هيلو پاڼه نن په خاورو كي پرته ده