کور / تازه خبرونه / د پوهني وزارت ورځني خبرونه

د پوهني وزارت ورځني خبرونه

کمیته های شاروالی در 10 باب مکتب شهری مزار شریف ایجاد گردید


بلخ:

5/5/1388

کمیته های شاروالی در 10 باب مکتب شهری مزار شریف از طرف ریاست معارف ولایت بلخ به همکاری دفتر برنامه های انکشافی امریکا (UNDP)، ریاست اطلاعات و فرهنگ و ریاست شاروالی به هدف داشتن محیط سالم تعلیمی در مکاتب ایجاد گردید.

در نشستی که به همین مناسبت در دفتر رئیس معارف آن ولایت دایر گردید، رئیس اطلاعات و فرهنگ محمد خلیق، کارشناس دفتر UNDP خانم آشا ، معاون شاروالی مزار شریف و مدیران مکاتب ده گانه حضور داشتند.

محمد حلیم جلیس مدیر خدمات ریاست معارف به حیث ناظر این کمیته ها تعیین گردید. در ختم جلسه تفاهم نامه فی مابین ریاست معارف ولایت بلخ، شاروالی مزار شریف، ریاست اطلاعات و فرهنگ و دفتر UNDP به امضا رسید که ریاست شاروالی مزار شریف در قسمت رهنمایی های تخنیکی ، ریاست اطلاعات و فرهنگ در قسمت نشر کار کرده گی های کمیته ها از طریق رسانه های جمعی و تلویزیون ملی و دفتر UNDP در قسمت تمویل مالی پروسه کمک خواهند نمود و در آینده این پروسه را در تمام مکاتب شهر مزار شریف وسعت خواهند داد.


سنگ تهداب مکتب ابتدائیه ذکور چکاب زو در ولسوالی آب کمری ولایت بادغیس گذاشته شد


بادغیس:

5/5/1388

سنگ تهداب یک باب مکتب ابتدائیه ذکور چکابزو در ولسوالی آب کمری ولایت بادغیس توسط رئیس معارف آن ولایت ذبیح الله جیحون گذاشته شد .

این تعمیر که به زیر بنای 400 مترمربع در یک طبقه به قیمت مجموعی 71 هزار دالر امریکایی به کمک موسسه یونیسف توسط شرکت ساختمانی الماس در مدت چهار ماه اعمار خواهد شد دارای 6 اطاق درسی ، 6 باب تشناب ، چاه آب و دیوار احاطه خواهد بود .

مکتب متذکره در ساحه یک جریب زمین میباشد که در یک وقت گنجایش 300 شاگرد را دارد. گفتنیست که زمین این مکتب از اهالی منطقه خریداری و به دسترس معارف قرار داده شده است.

این مکتب طی سال جاری 251 تن شاگرد ذکور داشت که در زیر خیمه ها توسط سه تن معلمین تدریس میشدند.