کور / تازه خبرونه / بلخ : افتتاح تعمير جديد ليليه مسلكي ليسه زراعت

بلخ : افتتاح تعمير جديد ليليه مسلكي ليسه زراعت

تعمير جديد ليليه مسلكي ليسه زراعت ولايت بلخ افتتاح و به بهره برداری سپرده شد

ولایت بلخ: امروز 8 سنبله سال روان، تعمير لیلیه لیسه زراعت ولایت بلخ توسط محمد ظاهر پنهان رئیس معارف درحالی که تعدادی از رؤسای ادارات دولتی، متنفذین قومی، استادان وشاگردان حضور داشتند، افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.

تعمیر متذکره بصورت پخته و اساسی در یک طبقه درساحه یک جریب زمین به مصرف مجموعی 85 هزار دالر امریکایی به کمک مالی موسسه وسف جرمن توسط شرکت ساختمانی درخشان در مدت6 ماه اعمار گردیده، که دارای 8 اتاق لیلیه، دو حمام عصری باسایر ملحقات ضروری آن می باشد.

گفتنی است که در لیسه مسلکی زراعت به تعداد 220 تن شاگرد مصروف فرا گیری آموزش هستند که امور تدریس آنها توسط 15 تن استاد پیش برده میشود که از جمله 112تن شاگرد شامل لیلیه می باشد.

همچنان امروز سنگ تهداب سالون طعام خوری لیلیه لیسه مسلکی مذکور گذاشته شد.

سالون طعام خوری متذکره به مصرف مجموعی 15 هزار دالر امریکایی درمدت دو ماه به کمک مالی موسسه وسف جرمن اعمار می گردد، که دارای یک سالون بزرگ ویک اتاق کو چک می باشد.

محمد ظاهر پنهان رئیس معارف ولایت بلخ ضمن سخنرانی در مراسم افتتاح تعمیر لیلیه افزود” در آینده نزدیک انستیتوت محاسبه، اداره و منجمنت، اقتصاد و محاسبه را نیز در ولایت بلخ ایجاد خواهند نمود”

گفتنی است که چندی قبل تعمیر لیسه زراعت به کمیت 8 اتاق درسی، 4 اتاق اداری به مبلغ مجموعی 120 هزار دالر امریکایی به کمک مالی موسسه وسف جرمن اعمار و همچنان تعمیر لیسه مقصدالله شهید و منزل دوم مکتب متوسطه خواجه عبدالله انصاری نیز توسط موسسه متذکره تحت اعمار می باشد.