کور / شعر / پيغام

پيغام

نور دې له غاړې ټوپک لرې کړه قلم واخله


پښتونه ګام د نړيوالو سره سم واخلهنن د زړو وسلو دوران تير شوی بل زمان دی


بچو ته وايه د مکتب په لور قدم واخلهورور دې له لاسه ځنې ونيسه له خوره سره


ځان د سيالانو سره سيال کړه جام د جم واخلهد اتفاق يووالي ستنې کور کې ودروه


د خوږو زړونو رغيدو لره ملهم واخلهد پلار نيکه شان او شوکت او دبدبه په ياد کړهda


بيا دې کور دننه وګوره قدم واخلهلومړی له نه ټولو زده کړه د ژوندون کوله


څه تجربه د ژوندانه له زير وبم واخلهتر څو به ته خوار او حيران اوسې پخپل وطن کې


د نوي ژوند په لوري پوهه له عالم واخلهپه منفي سترګه هر څه مه ګوره او لاس په کار شه


قدم د ژوند په طريقه د بنيادم واخلهملي مشرانو لارښوونکو باندې قام راټول کړه


په علم پوهه واک د حقه سره سم واخلهد خدمتګار دغه پيغام په اولادو تطبيق کړه


د يو سرلوړي ژوند په لور ورله قلم واخله


د زمانې غږ د خلکو غږ


٤


له ټولګې څخه


د ١٣٥٨ ل کال د زمري ٢٨ د ګران هيواد د استقلال د بيرته اخيستلو د اغاز ٨٧ کليزې په وياړ٠