کور / تازه خبرونه / کندهار:پنج تن کشته و هشت تن بازداشت گردیده اند

کندهار:پنج تن کشته و هشت تن بازداشت گردیده اند

در جریان عملیات جداگانه در ولایت کندهار پنج تن کشته و هشت تن دیگر گرفتار گردیده اند.

نیروهای ایتلاف و افغان شب یکشنبه در ولسوالی خاکریز ولایت کندهار بر یک منزل حمله نمودند که به اثر حمله ناگهانی پنج تن از مخالفین کشته و شش تن دیگر بازداشت گردیده اند.
به اساس اعلامیه مطبوعاتی وزارت دفاع ملی افغانستان : نیروهای قطعه خاص بین المللی بگرام در ولسوالی خاکریز ولایت کندهار طبق اطلاع استخبارتی بر یک مخفی گاه طالبان حمله نمودند که در نتیجه در گیری پنج تن از مخالفین کشته و شش تن دیگر بازداشت گردیده اند.
به اساس یک ګذارش دیگر نیروهای خاص بگرام بازهم شب یکشنبه در ولسوالی پنجوایی ولایت کندهار بریک منزل مساعدت کننده ګان طالبان حمله نمودند ، ولی درگیری بین طرفین به اوقوع نه پیوسته در نتیجه یکتن از قوماندان و مساعدت کننده ګان طالبان با دوتن از همکارانش گرفتار گردیده اند.

قاری محمد یوسف احمدی سخنگوی طالبان از جای نامعلوم از طریق تلفن به مطبوعات گفته است.
نیروهای خارجی شب یکشنبه بریکی از منازل مردمان ملکی حمله نمودند ، که در نتیجه به شمول سه طفل پنج تن ملکی کشته او پنج تن دیگر بازداشت گردیده اند.
مسوولین امنیتی در ولایت کندهار در مورد تلفات ملکی در ولسوالی خاکریز چیزی نگفته اند