کور / تازه خبرونه / کندهار:مردم از اوباما خواهان ثبات می باشند.

کندهار:مردم از اوباما خواهان ثبات می باشند.

مردم ولایت کندهار از ریس جمهور ایالات متحده امریکا خواهان اوردن ثبات می باشند.

ریس جمهور ایالات متحده امریکا بارک اوباما امروز در شهر اسلو کشور ناروی جایزه صلح نوبل را در عرصه دپلوماسی جهانی بدست آورد. در مراسم که به خاطر اعطایی جایزه صلح نوبل به ریس جمهور امریکا برګذار ګردیده بود ، ریس جمهور امریکا در بیانیه خویش ګفت: به خاطر آوردن ثبات درافغانستان تلاش می نماید.

مردم ولایت کندهار با اظهار نظریات خویش میګویند : ما ازریس جمهور ایالات متحده امریکا که امروز جایزه صلح نوبل را بدست آورد میخواهیم که برای اوردن ثبات در افغانستان تلاش نماید و در واقع اهداف جایزه نوبل را بر اورده سازد
.
یکتعداد از شهریان شهر کندهار در مورد جایزه صلح نوبل میګویند:

هرکس که چی ملل متحد ویا جهانیان به او باما ریس جمهور امریکا جایزه نوبل را میدهد، این کار خوب نیست ، چون نتنها وی در افغانستان جنګ را تشدید نمود بلکه در دیګر کشور ها نیز آتش جنګ را مشتعل نمود. و مخصوصا به افغانستان نیروهای جنګی بیشتری را می فرستند، که به اثر آن مردم افغانستان در بدر شدند . خانه های ما بم بارد مان شد و روزانه دهاتن کشته می شوند، اوباما لایقت ګرفتن جایزه صلح نوبل را ندارد.

عبدالباقی خان باشنده شهر کندهار می ګوید:
اوبما ریس جمهور امریکا جایزه صلح نوبل را بدست اورد ، تقاضا من از ریس جمهور امریکا اینست که برای اوردن صلح وثبات در افغانستان به معنی واقعی تلاش نماید.

حاجی ملا خان یکتن از باشنده ګان دیګر شهر کندهار میګوید:
تقاضایی تمام مردم افغانستان از ریس جمهور ایالات متحده امریکا اینست که در افغانستان امن و امنیت تامین ګرردد. ما دیګر در افغانستان خوهان جنګ نمی باشیم ، از جنګهای زیاد افغانستان به ویرانه مبدل ګردید.

ریس جمهور ایالات متحده بارک اوباما در شهر اسلو کشور ناروی جایزه صلح نوبل را در عرصه دپلوماسی جهانی بدست اورد . وی همچنان دربیانیه خویش در مورد صلح و ثبات جهانی ، جلوګیری از انکشاف سلاح زروی و تلاش برای بهبود وضعیت محیط زیست در جهان وعده نمود.