کور / تازه خبرونه / هلمند:بازداشت قاچاقبر مواد مخدر ، و کشته شدن ۱۴ تن در واقعات جداګانه

هلمند:بازداشت قاچاقبر مواد مخدر ، و کشته شدن ۱۴ تن در واقعات جداګانه

بازداشت یکتن از قاچاقبران با دو تن مواد مخدر و کشته شدن ۱۴ تن در واقعات جداګانه در ولایت هلمند.
۰۰۰۰
نیروهای افغان و ایتلاف روز ګذشته در ولسوالی دیشوی ولایت هلمند در یک بازار عمده مواد مخدر مسوم به بهرام چه بر یک کاروان قاچاقبران مواد مخدر حمله ناګهانی نمودند که در نتیجه حاجی محمد یوسف یکتن از قاچاقبران مشهو مواد مخدر با دو تن مواد مخدر ، یکتعداد افراد مسلح و دو عراده موتر لنډ کروزر بازداشت ګردیده اند.
د اکتر غلام دستګیر آزاد والی ولایت نیمروز ضمن تایید خبر مذکور ګفت:
حاجی محمد یوسف یکتن از کاروباریان عمده مواد مخدر روز ګذشته در ولسوالی دیشوی ولایت هلمند جای که یک مرکز عمده مواد مخدر مسوم به بهرامچه موقعیت دارد ، در نتیجه عملیات نیروهای افغان و ایتلاف ګرفتار ګردید.
بګفته آزاد در جریان عملیات دو تن مواد مخدر که تاهنوز نوعیت آن تثبیت نګردیده با دو عراده موتر کوروزین و یکتعداد افراد مسلح که تعد آن نیز مشخص نګردیده است بازداشت ګردیده اند.

به اساس یک ګذارش دیګر در واقعات جداګانه در ولایت هلمند و کندهار ۱۴ تن کشته شده اند ، به قول مسوولین در ولایت هلمند: در ولسوالی ګرشک آن ولایت بر یک عراده موتر محافیظین یک شرکت امنیتی انفجار بام کنادر جاده صورت ګرفت که به اثر آن چهار تن از محافظین هلاک ګردیده اند.
عبدالا احد خان ولسوال ولسوالی ګرشک ولایت هلمند ضمن تایید خبر مذکور میګوید:سه تن از مخالفین که شب ګذشته در مربوطات ولسوالی ګرشک در حالی جاسازی بام های کنارجاده بودند که بام تعبیه شده خود شان انفجار نمود که به اثر انفجار هر سه تن از مخالفین هلاک ګردیده اند.
نیروهای آیساف و نیروهای افغان روکذشته در یک فعالیت محاربه وی در ولسوالی ګرشک ولایت هلمند بامخالفین دولت در ګیر ګردیدن که در نتیجه پنج تن از مخالفین کشته و یکتن دیګر بازداشت ګردیده است. ودر جریان عملیات به نیروهای شامل در عملیات تلفات وارد نګردیده است.
طبق یک ګزارش دیګر افراد مسلح موتر سایکل سوار حوالی صبح امروز در نقطه مرکزی شهر کندهار یکتن از افراد پولیس را مورد حمله قرار دادند که در نتیجه غلام سخی عضوی مدیرت مبارزه علیه تروریزم کشته و یکتن از مردمان ملکی مجرو ګردیده است.
قاری محمد یوسف احمدی سخن ګوی ګروهی طالبان از طریق تلفن از یک جای نامعلوم به مطبوعات ګفته است.
مسوولیت تمام واقعات امنیتی در ولایت هلمند و در ولایت کندهار را طالبان به دوش دارند.