کور / خبرتیا او پيغامونه / (لمرڅرک) د افغان رسنیو په کورنۍ کي په ځلا پیل وکړ

(لمرڅرک) د افغان رسنیو په کورنۍ کي په ځلا پیل وکړ

( لمرڅرک ) اونیزي ، د افغان رسنیو په کورنۍ کي په ځلا پیل وکړ .

لمرڅرک اونیزه د علمي ، کلتوري او سیاسي ارزوونو خپلواک ډګر .

لمرڅرک اونیزه ستاسي د ژوند او چاپیریال رڼه هینداره .

لمرڅرک اونیزي افغان اولس ته دسوکالۍاو نیکمرغۍ په هیله د میني او رښتنولۍ په قدم له کابل نه ، د رسنیو په کور کښي ګام ایښۍ دۍ.

لمرڅرک اونیزه د الحاج محمدجان باوري د امتیاز څښتن او حاجي امین باوري په مسول مدیریت ، هره اونۍ له چاپه راوزي.

لمرڅرک ته خپلي علمي ، سیاسي او کلتوري لیکني د چاپ لپاره راولیږۍ ، او اونیزه په وړیا توګه پر خپل ادرس وغواړۍ .

خپلي علمي، سیاسي، کلتوري لیکني او بنسټیز وړاندیزونه د خپلو پتو سره پر دې پته راوليږۍ :

lmartsrak@hotmail.com
lmartsrak@yahoo.com
bawarypress@hotmail.com
bawarypress@yahoo.com
hotakbawary@hotmail.com