کور / شعر / غزل

غزل

ځان مې درته وويل جانان مې درته وويل
ساه مې درته وويل ايمان مې درته وويل

زه يم غرنی کوچی ساده ساده غږيږمه
جار دله نامه شم اسمان مې درته وويل

تادپاره ګلې مايوسور ګلاب راوړی دی
ماته ډيره ګرانه يې ګلريحان مې درته وويل

ستادمخ تصوير مې په سترګو کې ساتلی ده
مينې ته ارمان شه چې ارمان مې درته وويل

اې دزروڅانګې زرزري شالوکې تاوه شه
وايي بشريار چې ګل خوبان مې درته وويل