کور / تازه خبرونه / مساعدت به ریاست معارف ولایت غور

مساعدت به ریاست معارف ولایت غور

ولایت غور: امروز 10 عقرب سال روان، به ادامه کمک های معارف دوستانه موسسات غیر دولتی به مکاتب ولایت غور از طرف موسسه یونیسف یکتعداد اجناس اداری و قرطاسیه باب به مدیریت سواد آموزی آنولایت مساعدت گردید که از طرف رئیس معارف با اظهار امتنان پذیرفته شد.
در محفلی که در تالار ریاست معارف تدویر گردیده بود بر علاوه رئیس معارف تعدادی از مسوولین ادارات دولتی، و منسوبین سواد آموزی حضور داشتند رئیس معارف طی صحبت از این اقدام معارف پرورانه موسسه یونیسف قدر دانی به عمل آورده و خواهان کمک های هر چه بیشتری شان در عرصه معارف گردیدند که باالمقابل وعده هرنوع كمك و همكاري داده شد.
قابل یاد آوری است که اجناس متذکره شامل 400 جلد کتب درسی سواد آموزی، 60 تخته فرش پلاستیکی ، 25 دانه گیت شاگرد، 30 دانه کیت معلم و سایر اجناس شامل می باشند که به مدیریت سواد آموزی تسلیم و بعداً به کورس های سواد آموزی مرکز و ولسوالیهای ولایت غور توزیع خواهد گردید.