کور / هراړخیز / اغاي محقق از خر سواري تا كاديلا ك سواري( قسمت دوم )

اغاي محقق از خر سواري تا كاديلا ك سواري( قسمت دوم )

 05/08/2011


 بخش ګذشته این مقاله از اینجا بخوانید


 


از خر سواري   تا چور وچپاول وادم كشي   از چوروچپاول وادم كشي     تا كاديلا ك سواري   از كاديلا ك سواري       تا پنج وزير مقرري        از پنج وزير مقرري         تا كمر همت بستن به رهبري ملت افغانستان


جنگهاي اضافه ازسه دهه تعداد از هم ميهنان مارابه بد بختي هاي گو ناگون وتكليف هاي رواني دچار وبرخي راهم از (0) به مقام ومنزلت رساند كه  اكثر از اينهانسبت عدم داشتن  فهم ودانش مرتكب جنايات فراموش ناشدني تاريخي شدند اغاي حا جي  محمد محقق در طي سي سال گذشته  عليه ملت افغانستان از هيچ نوع كشتار چور وچپاول ظلم و بي رحمي  دريغ نكرده  قوم خود هزاره هم از ان نفرت دارد كه  محقق در طي سي سال گذ شته بخاطر انحصار قدرت  قوم خودرا هم ارام نگذاشته  تاكه توانسته كشته وميكشد .


ازچشم ديد وشنيد و فلمهاي موجود حاجي محمد محقق ودار ودسته ان عوض اشك  اگر خون از چشمان انسان جار ي شود هنوز هم كم است  .


زمانيكه چشمان اطفال معصوم ويتيم شهر كابل ومزار شريف به چهره هيجاني اغاي محقق ميخورد  روبه فراروفرياد كنان ميگويد كه قاتل پدران ما بار ديگر امده وحلا نوبت مارسيده  .


اغاي ضحاك ريس شوراي ولايتي باميان كه بار ها از حاجي محمد محقق انتقاد نموده كه قدرت را در حزب وحدت انحصار نموده .


رشد ضحاك در باميان به گذشت زمان به يك قدرت سياسي كه مانع قدرت محقق ميشد وهمواره گفته بود كه كريم خليلي وحا جي محمد محقق از حكومت مو جوده بنام مردم باميان امتياز طلبي مينمايد ودر جوار  قتلهاي زياد  دروني حزب وحدت را وابسته به خليلي ومحقق ميدا نست .


درين اواخر روابط شان نهايت تيره شده بود تاكه دريك گفتگوي تيلفوني با محقق كلمات زشت را عليه همديگر بكار برده بودندضحاك درين اواخر درتلاش بود كه اسناد وشواهد را اماده نمايد كه محقق چه كسان را ترور نموده .


بر سي سياسي وامنيتي يوناما قتل جواد ضحاك را بدست طالبان نه بلكه در اختلافات دروني حزب وحدت كشته شده معرفي نموده كه در مورد گذارشها واسناد محرمانه وجود دارد كه به اساس دستور حاجي محمد محقق وكيل ولسي جرگه  بعد از اسارت چند روزه به قتل ر سيده   .


محقق كه از خر سواري به كاديلا ك سواري وصاحب ثروت ودارايي هم شده ديروز خود وياهم توسط قوماندانان خود مردم بيگناه را به شهادت ميرساند امروز وسيله ديگري هم قتل و وحشت نامبرده را ياري مينمايد كه عبارت از پول است منابع ميگويد كه درمقابل قتل ضحاك  مبلغ هفتاد هزار  دالر را پرداخته است  .


غلام محقق ازپاداش ترور وحشت  چور وچپاول مقامها ومنزلت هاي زياد را در كابل وتهران بدست اورده ومياورد .


غلام محقق در مصاحبه با تيلويزيون اريانا (1) ميگويد كه از جنرال دوستم خواهش كردم تا اسراي جنگي طالبان را ازاد نمايد كه (1200) اسيررا  ازاد نمود اما در پهلو به اساس نوشته ( بروس ريچاردسن ) در سال 1997 به تعداد( 6000) اسيرا ن طالب را قتل عام نموده همچنان در گذارش پروژه عدالت ذكر شده كه اشخاص تحت فرماندهي محقق بدستوران در شمال افغانستان به كشتار وچور وچپاول پشتونها پرداخته بود .


محقق درمصاحبه ديگري تيلويزيون اريانا (2) درمورد منازعه باكوچيها ميگويد كه انها از منطقه  باجور پاكستان ميايد .


مگر كو چيها ساكنين اصيل افغانستان بوده از كدام كشورديگر ويا هم در زمانهاي لشكر كشي از منطقه ديگر به اين سرزمين نيامده  و مانند غلام محقق  جلاد وجاسوس هم نميباشند كوچيها فرزندان صادق وراستين اين سر زمين اند اگر جلاد وجاسوس مي بود امروز ملكيت هاي شخصي انهارا كه اسنادقانوني چند صد ساله بدست دارد كريم خليلي و غلام محقق غصب كرده نميتوانست اين را به خاطر داشته باشد كه افغانها انتقام جويي را به فراموشي نمي سپارد باالخصوص كوچيها .


 تا چه زمان به كرسي هاي معاونيت رياست جمهوري وولسي جرگه تكيه زده باشيد روز رسيدني است كه به كوچيها ضرورت نخواهد ماند بخاطريكه شماجنابان درقوم خود وبيگانه كشت نموده بايد درو نمايد  زياد بر مراد خر سواري نخواهيد بود .


شخص بنام شفيع ديوانه قوماندان محقق در منطقه دشت برچي در حدود (200) نفر زنداني داشت كه روزانه دونفرانرا مي كشت وبراي ديگر زندانيان غذا تهيه ميكرد كه بلا خره روي يك اختلاف شخصي كريم خليلي انرا كشت .


زمانيكه گماشته گان خارجي شوراي نظار وحزب وحدت ازمنطقه  پوهنتون كابل  فرار كردنداجساد دههازن برهنه  درمواضع حزب وحدت پيداشده بود  كه ماهها قوماندانان وحدت انها را نگهداري كرده بود  همچنان اجساد زيادخشك شده انسانها در الماري هاي پوهنتون ديده شده بود .


قاتل  مزدور وجاسوس ازين بيشتر چه گفته ميتواند كه محقق  با  افغانهاي مقيم اروپا ميگويد  كه ما خرم وزير اطلاعات وفرهنگ رابه ولسي جرگه خواستم  تادر مورد كلمه دانشگاه  بجاي پوهنتون چرا ژور نالستان را بازداشت  كردن مگر درحدود   17- 18نفر ديگر از همتبارانش با خود اورده بود  وقتيكه مو سوال موكرديم به غوغا مو پرداخت  راستي كه گفته خود كش بيگانه پرست شاخ و….. ندارد.


  كلمات دانشگاه و همتبارانش كلمات زبان  فارسي ايران است نه پشتو ونه دري غلامي وجاسوسي در كشور ما از حد گذشته نهايت بي شرمانه دست بكار اند  مانند ضرب المثل كه ميگويد ( كل راديده بودم  نه مغز سرش برامدگي ) چيزيكه در كشورما امروز به اندازه كافي وجود دارد قاتل جاسوس  ومزدور  مگرغلام محقق سر همه را خاريده است .


 


اينهم سند چور وچباول حاجي محمد محقق حزب وحدت


 


 اینست یک سند کوچک از خبرگزاری فرانسه که مینویسد حزب وحدت به رهبری محقق گدامهای موادخوراکه ملل متحد و سایر ان جی او ها را چپاول کرده در بازارها به فروش رسانیده اند و این جنایت در روزهایی انجام گرفته که مردم ما از نبود مواد خوراکه قحطی میکشیدند. جالب اینست که این ادعا از زبان کریم خلیلی از جلادان این حزب نقل شده است که


روسیاهی دیگر این حزب مزدور را میرساند


 


 حاجي احمد كه از جلادان خاص محقق بود و دستورات   اعدام هاي صحرايي انرا عملي ميكرد با لاخره خود محقق انرا كشت و با راز هاي خود انرا  به خا ك  سپرد .


در كدام كشور جهان انسان كه متهم به جنايات  وپاي تخت رابه اتش كشيده باشد وبه نا موس مردم تجاوز كرده باشد بجاي مجازات مكافات  مقام ورتبه دا ده است بجز از افغانستان .


 من درمورد حاجي محمد محقق در شهر كابل ديدم وشنيدم وبه صفحات مختلف انتر نتي مراجعه كردم اين برداشت نمودم كه نامبرده فاقد عهد وپيمان  فاقد صداقت   فاقد انديشه سياسي بوده  ودست داشتن در سياست  توهين به سياست است خلا صه كلام افغانها باا لخصوص شهريان كابل ومزار شريف در انتظار روز محكمه ان ميباشد وچه زمان زمامدار كابل دست از حمايت اين جلاد قرن  بر ميدارد.  


 همان شعر مولانا است كه ميگويد .


 


             


 گوش كر بفروش گوش خر بخر


 گوش خر بهتر بود از گوش كر


 


 


 


 


منابع اخذ : سايتهاي مختلف انترنت


 


ادامه دارد