کور / شعر / به یاد بود از شهدای پاک ارگو

به یاد بود از شهدای پاک ارگو

چه مظلومانه زيستند و چه مظلومانه زیر آوار فرو رفتند !
روحشان شاد و یادشان گرامی باد !

ديوار
دیوارنعره می‏زند
دیوار نعره‏ي
خاطره‏هایش را
گذشته‏هایش را
فریاد پاپوش خونین معمارانش را
نقاشی‏های لعل‏گون، گونه‏هایش را
کز خون دست سایه نشینانش
رنگ بگرفته
ساکنان بی‏آوازش
خفته در پایش
مرده در پایش

دكتور شهير نثاري

.