کور / خبرتیا او پيغامونه / امين الله دريځ:داستاد صميم الله صميم په ويرجن يانه ودردېدم

امين الله دريځ:داستاد صميم الله صميم په ويرجن يانه ودردېدم

امين الله دريځدهېواد له روښانيز بهيره داستاد صميم الله صميم په ويرجن يانه ودردېدم


ارواښاد هر لوري ته په تپه تيپاره کې ډېوې بلې کړې او درڼا اوتيارو تر منځ په اوږده جګړه کې يې ټول ژوند درڼا څنګ نيولای وو.


له ملي ښوونروزنيز بهير سره ددوی توده مينه اوپه دغه سپېڅلي بهير کې يې پرلپسې هلېځلې او وړتيا دهېواد په کچه يوه ځلانده بېلګه ده. په دغه چار کې ددوی هراړخيز ځواک هله ښه ترا څرګندېږي چې سړی يې د سلف استاد محمد آصف صميم اوچتې پوهنيزې ، ادبي ، ټولنيزې ، ملي او اخلاقي وګړې ته ځير شي .


هيله من يم چې ارواښاد ته يې دِغوره خدمتونو له لامله په هسک درشل کې مينه ناک هرکلی وويل شي.


ګران استاد صميم صاحب اودرنې کورنۍ ته يې ددغه نېژدې خواخوږي دترخه بېلتانه پر وړاندې دژور زغم هيله کوم.