کور / شعر (پاڼه 27)

شعر

C – شعرونه

زوړ شوم

سمیع الله خالد سهاک

تفصیل

غزل

خاطره فيضي

تفصیل

چا چي کړي و دنياو ته اسرې دي

حضرت رحمان بابا

تفصیل

موږکلیوال

الحاج الھام الدین قیام

تفصیل

غزل الماس

صدیق الله پوپل

تفصیل