کور / روغتيا (پاڼه 12)

روغتيا

B4 روغتيايي ليکني

د پوهنې سکتور او د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا په موخه د ۴۰۳ میلیون ډالرو په ارزښټ مالي مرسته وشوه

د عقرب د مياشتي پر …

تفصیل