کور / رسنۍ (پاڼه 7)

رسنۍ

A — خبرتيا – مجله او نوري رسنۍ