کور / رسنۍ (پاڼه 6)

رسنۍ

A — خبرتيا – مجله او نوري رسنۍ