کور / رسنۍ (پاڼه 5)

رسنۍ

A — خبرتيا – مجله او نوري رسنۍ