کور / رسنۍ (پاڼه 4)

رسنۍ

A — خبرتيا – مجله او نوري رسنۍ