کور / رسنۍ (پاڼه 3)

رسنۍ

A — خبرتيا – مجله او نوري رسنۍ