کور / رسنۍ (پاڼه 2)

رسنۍ

A — خبرتيا – مجله او نوري رسنۍ