کور / کره کتنه (پاڼه 9)

کره کتنه

C —- نقد او کره کتنه

ناخبره ژورنالیست !

داود شا زمرى

تفصیل

ذهنونه پرېولل غواړي

نثاراحمد صالح

تفصیل