کور / هستوي فزيک (پاڼه 12)

هستوي فزيک

B3 ساينس ( دهستوي فزيک ځانګړې برخه)

د ځمکې پر مخ تر ټولو ځواکمنې ګاما وړانګې وموندل شوې

پوهنیار تنها - اندړ

تفصیل

نړۍ یو ځل بیا د راډیو اکټیف وړانګو له ګواښ سره مخ شوه

تنها - اندړ

تفصیل

ديومليون مټري ټن په اندازه نااشنا مينرال کشف سول

انجنير سيد احمدشا سادات

تفصیل

د کاوې څښاک د زړه په ناروغۍ اخته میرمنو ته خطر نه لري

تنها-اندړ

تفصیل

دجاپان هستوي بټۍ غمیزه اودسرطان ناروغۍ

پوهنوال ډاکټرنظرمحمدسلطانزی ځدراڼ

تفصیل