کور / اقتصادي (پاڼه 40)

اقتصادي

C2 اقتصاد

ټرانسپورټTransportation

محمد داود نیازی

تفصیل

صنعت Industry

محمد داود نيازی

تفصیل