کور / اقتصادي (پاڼه 42)

اقتصادي

C2 اقتصاد

سود ولې ورکول کیږي؟

تاج محمد تمکین

تفصیل