کور / د ترکیې کودتا ولي ناکامه سوه؟ / د ترکيې کودتا ولي ناکامه سوه؟ ژباړه او زیاتونه: مختار احمد احسانن

د ترکيې کودتا ولي ناکامه سوه؟ ژباړه او زیاتونه: مختار احمد احسانن