کور / شعر / غزل

غزل

ځان مې وژلى دضمير سودا مې کړې نه ده
هر څه مې کړي مګر دا ګناه مې کړې نه ده


وېږم نه خو بس په لاس کې مې خنجر نه درلود
چې څوک مې ونه وژل دا هوا مې کړې نه ده


ما ماتولو ته ترې کاڼى غوښت خو رايې نه کړ
وخت که مې سر غوښتى هم نو او نامې کړې نه ده


لاليه ما پښو کې يووړل ستا دلارې اغزي
منم چې غل يمه خو بده غلامې کړې نه ده


ژونده کوم جبر را له غاړې کړې چې وړاى دې نه شم
ما په اختيار نه غوښتې دا دوعا مې کړې نه ده