کور / 36

36

د عزير مانيروال ښکلى غزل

عزيز مانيروال

تفصیل

د اختر ډالۍ ( زرلښته حفيظ)

زرلښته حفيظ

تفصیل

غزل

ګلالۍ طوطاخيل

تفصیل

څڅېدونکي زړونه

محمودسعيد

تفصیل

لــراوبــريــوکــول غواړم

سميع الدين افغانی

تفصیل

د لينا فدا ښکلي غزل

لينا فدا

تفصیل

په تصویر پسې دې ګرځي ریحان ګوري

خالد ريحان

تفصیل

د سولې نغمه ګر ې

ګلالۍ طوطاخيل

تفصیل