کور / شعر / غزل

غزل

دروېش درانى

غزل
چي بيـــــــــانه توره پورته سي نه سرپه وينورنګ سي
باداره دغه جــــــــــــــــــــنګ دي دوطن آخري جنګ سي
که زړونـــــــــــــــــــــــــه سره ورکړواولاسونه سره ورکړو
داکانړي به لالــــــــــــــــــــونه سي،دابوټي به لونګ سي
ترڅوبــــــــــــــــــــــــــــــه دوي پرکلي کلي ګرزي دابه وائي
چي دامېنــــــه دي ورانه سي اوهغه کوردي ړنګ سي
زمونږځلمي چي جنـــــــــــــــــګ ته هڅوي نوورته وائي
چي هسي که موکښېښـودې نوتوري به موزنګ سي
که ګـــــــــــــــــورې له لستوڼي به ئې سورخنجرراووځي
دروېشــــــه! چي روان درسره څوک دلته پرڅنګ سي

لېږونکى : رفيع الله مندوخېل

تبصره نسته

 1. د دروېش دراني صاحب پورتنۍ غزل ډېره په زړه پورې ده، خو ګرانه رفيع الله جانه د انتخاب پر وخت د شعر اصلي شكل ته پام كوئ او بدلون پكې مه راولئ. د غزل دويم بايدناسم ليكل سوى او اصل شكل يې داسې دى:
  که زړونه سره يو کړو او لاسونه سره ورکړو
  دا کاڼي به لعلونه شي، دا بوټي به لونـګ شي
  دا غزل د دروېش صاحب په (دا بوټي به لونګ شي) شعري ټولګه كې راغلې ده چي د كتاب د پوښتۍ پر څلورم مخ هم ليكل شوې ده، خو يو بيت چي په پورتنۍ غزل كې زيات شوى دى، د كتاب په غزل كې نه شته:
  زموږ ځلمي چي جنګ ته هڅوي نو ورته وايي
  چي هسي كه مو كښېووې نو توري به مو زنګ شي
  او يو بيت چي په كتاب كې شته په پورتنۍ غزل كې نه شته، نه پوهېږم دا څنګه خبره ده؟:
  تۀ بله ډېوه نۀ يې او که چرته ډېوه هم شې
  له ما به هيله نۀ کوې چي دے به مي پتنـګ شي
  خو په هر حال دا سپيناوى به خپله دروېش صاحب كوي چي پورتنۍ غزل يې ښاغلي رفيع الله له كومې سرچينې را اخيستې ده او يو بيت يې پكې له كومې خوا زيات كړى دى، خو په ټوليز ډول غزل ډېره په زړه پورې او شاهكاره غزل ده.

 2. د دروېش دراني صاحب پورتنۍ غزل ډېره په زړه پورې ده، خو ګرانه رفيع الله جانه د انتخاب پر وخت د شعر اصلي شكل ته پام كوئ او بدلون پكې مه راولئ. د غزل دويم بيت ناسم ليكل سوى او اصل شكل يې داسې دى:
  که زړونه سره يو کړو او لاسونه سره ورکړو
  دا کاڼي به لعلونه شي، دا بوټي به لونـګ شي
  دا غزل د دروېش صاحب په (دا بوټي به لونګ شي) شعري ټولګه كې راغلې ده چي د كتاب د پوښتۍ پر څلورم مخ هم ليكل شوې ده، خو يو بيت چي په پورتنۍ غزل كې زيات شوى دى، د كتاب په غزل كې نه شته:
  زموږ ځلمي چي جنګ ته هڅوي نو ورته وايي
  چي هسي كه مو كښېووې نو توري به مو زنګ شي
  او يو بيت چي په كتاب كې شته په پورتنۍ غزل كې نه شته، نه پوهېږم دا څنګه خبره ده؟:
  تۀ بله ډېوه نۀ يې او که چرته ډېوه هم شې
  له ما به هيله نۀ کوې چي دے به مي پتنـګ شي
  خو په هر حال دا سپيناوى به خپله دروېش صاحب كوي چي پورتنۍ غزل يې ښاغلي رفيع الله له كومې سرچينې را اخيستې ده او يو بيت يې پكې له كومې خوا زيات كړى دى، خو په ټوليز ډول غزل ډېره په زړه پورې او شاهكاره غزل ده.