کور / شعر / پښتو ويبپاڼي په څلوريزو کي

پښتو ويبپاڼي په څلوريزو کي

بینوا ویبپاڼه

افغانان دې تل مدام چی پرې مغرور
ده ویبپاڼه بینوا زمونږ غرور
پښتو ژبي ته یې ورکړ دار مدار
تل ګرځي پر لوړو څوکو په مدار

ټول افغان ویبپاڼه

یو ځل بیا خو پښتو ژبه شوه افتاب
ټول افغان په مرسته بیا لکه ګلاب
دغه پاڼه د کوم وخت چې راوتلې
مطبوعاتو کې خدمت ته دریدلې

لر او بر ویبپاڼه

په پښتو يې ښکلي وړانګي خپرې کړي
چی ویبپاڼي لر او بر کي ما لیدلي
لر او بر ده د زرینو پاڼو جوړه
عبدالله احسان یی غم کي تل ناجوړه

روهي ویبپاڼه

خدمتونه یی ستایمه څو څو ځل
چي پښتو یې ښایسته کړه یو په سل
چلونکی یې یو هم روهي اجمل دی
د پښتو لپاره کړی یې مزل دی

نوري ویبپاڼي

انټرنیټ کي نوري پاڼي هم زه ستایم
پر پښتو باندي ولاړي دي دا وایم
دغه ټولي موږ ته تل د قدر وړ دي
و پښتو او پښتنو لره سره زر دي