کور / نوميالي (پاڼه 45)

نوميالي

C3 نوميالي

چکنور ملاصاحب (رح)

دکـتور فاروق اعظم

تفصیل