کور / شعر (پاڼه 12)

شعر

C – شعرونه

د شپونکى شپېلۍ

محمد جان فنا زه يم …

تفصیل

د افق انګازې

ليکنه: مجید ژړاند خدایزده له …

تفصیل

پسرلی به وي هري خواته!

اسدالله غيرت/ پکتيا پسرلی به …

تفصیل

زما زړه / نظم

شاعر ؛ حفيظ اللٌه ياد …

تفصیل

ما څوک څه کوي غربته!

اسدالله غيرت/ پکتيا ما څوک …

تفصیل

ځوانيمرګ او ارمانجن شاعر صميم يار

ليکنه: نور احمد قرآنمل د …

تفصیل

ټپيزه د لنډيو بل کمال

ليکنه: ماهر احسانزی پر لڼديو …

تفصیل