کور / شعر (پاڼه 42)

شعر

C – شعرونه

دښمن

جمال تره کی

تفصیل

في البدیهه مشاعره

زاهدشا انګار

تفصیل

د دعوت لاره

احمدجمال حقوقي

تفصیل

په خير راسې

بسم الله غرنى

تفصیل

سترګي خبري کوي

امرالدین سرحد

تفصیل

که زه شاعر وای

عبدالناصر ریشاء

تفصیل

واخــــا ن

امانزی ناروي

تفصیل