کور / شعر (پاڼه 47)

شعر

C – شعرونه

اوړی

سمیع الله خالد سهاک

تفصیل

ته!

حکمت سروش

تفصیل

ډېوه

عبدالاحمد محمديار - کابل

تفصیل

د خپل یار، وطنیار په یاد

عبدالاحمد محمديار - کابل

تفصیل

د کاکل کنډو

امين جلالزی

تفصیل

د زاهد شا انګار غزل

زاهد شــــــاه انګار

تفصیل

مــــوري

محمد اسحاق امانزی - ناروې

تفصیل