کور / طنز (پاڼه 18)

طنز

C — طنزونه

بډو خان په امريکايي ميډيا کې

مامون/ کاناډا

تفصیل

اوتو شوی سیاست

محمودنظری

تفصیل

د سوبې ږغ

کله چې ناتو د مرجې …

تفصیل

دبابا طاهر عريان طنزی څلوریزې

پوهنمل محمود نظری

تفصیل

ناوي! زه خپله پوهیږم!

محمود نظری

تفصیل

د اوږده ژوندانه راز

پوهنمل محمود نظري

تفصیل